Tiếng Hát Giáo Đường 2018

Danh Sách 24 Thí sinh vào vòng “THỂ HIỆN” 

Danh Sách 24 thí sinh vào vòng “THỂ HIỆN” 

TIẾNG HÁT GIÁO ĐƯỜNG 2018

 

SBD

Tên Thánh

Họ Và Tên

005 Cảm tình đạo Trần Thị Mỹ Kim
013 Têrêsa Trần Ngọc Kim Ngân
016 Phanxicô Xaviê Trần Bình Nguyên
028 Gioan Nguyễn Ngọc Sơn
030 Hiêrônimô Bửu Vĩnh Tài
043 Matta Phạm Thị Hoài Phương
051 Têrêsa Nguyễn Thị Thu Thủy
052 Cêcilia Nguyễn Hồng Ngọc
057 Têrêsa Nguyễn Thị Giang
058 Gioan Baotixita Đoàn Hoàng Lộc
064 Giacôbê Phan Ngọc Huy
067 Têrêsa Trần Thị Lan Hường
077 Maria Nguyễn Thị Thuỳ Trang
083 Giuse Nguôn Sok Kha
096 Anna Lê Thị Hoàng Qúy
129 Têrêsa Trần Thị Xara
158 Giuse Nguyễn Long
163 Anna Đinh Vũ Mỹ Trinh
173 Rosa Phạm Thị Trang
182 Maria Phạm Thị Lan Anh
183 Têrêsa Mai Thủy Tiên
194 Maria Trần Ngọc Duy Phương.
208 Anna Nguyễn Thị Kiều Oanh
209 Martin De Porres Lê Khôi

VÒNG III “THỂ HIỆN” Chúa Nhật 21/10/2018 (13g30-17g30)

BAN GIÁM KHẢO :
– Lm. Ns. Trần Tuấn
– Ns. Cs. Khắc Dũng
– ThS. Ns. Hồ Ngọc Linh
– Cs. Thanh Sử

NỘI DUNG THI CỦA THÍ SINH
– Bài hát theo qui định của Ban tổ chức (bài hát của Lửa Hồng).
– Hát với nhạc beat của BTC cung cấp hoặc thí sinh tự làm.
– Thi trực tiếp.
– Hát hết bài.

Các thí sinh trong danh sách trên đã được gởi e-mail, vui lòng check e-mail để cập nhật thông báo từ BTC nhé. Mến

Ghi chú: ngày 11.10.2108

Sau khi Hội Đồng BGK họp lại và xem qua Video ghi hình “VÒNG TRANH TÀI” nay quyết định chọn thêm 4 bạn vào vòng 3 – “THỂ HIỆN” :
1. 013 Têrêsa Trần Ngọc Kim Ngân
2. 052 Cêcilia Nguyễn Hồng Ngọc 
3. 067 Têrêsa Trần Thị Lan Hường
4. 163 Anna Đinh Vũ Mỹ Trinh

Chúc mừng 4 bạn nhé!