Như Là Từ Tâm

Như Là Từ Tâm – Sáng tác: Khắc Dũng; Nhạc Mp3 – Cs Diệu Hiền & K’sor Y Đứk; Nhạc Beat; NHƯ LÀ TỪ TÂM Nhạc & Lời: Khắc Dũng A1/. Thôi đi lửa đổ thêm dầu Thôi đi buộc tội ném đá Và đừng dập cành lau đã gãy…

May Mắn Cho Tôi

May Mắn Cho Tôi –  Sáng tác: Khắc Dũng; Nhạc Mp3 – Cs. Khắc Dũng; Nhạc Beat; MAY MẮN CHO TÔI Nhạc & Lời: Khắc Dũng A1/. May mà tôi không đẹp đẽ May mà tôi không thế quyền May mà tôi chưa tài giỏi May mà tôi chưa tốt…