Ra Khơi Giữa Lòng Đời

Ra Khơi Giữa Lòng Đời

– Sáng tác: Nguyễn Ngọc Tiến;