Danh sách các thí sinh vào vòng 2 – Vòng “TRANH TÀI”

Danh sách các thí sinh vào vòng 2 – Vòng “TRANH TÀI” – TIẾNG HÁT GIÁO ĐƯỜNG 2018

Chúc mừng các thí sinh :

1 002-THGĐ Maria Lê Thị Quỳnh Chi 12/05/1995
2 005-THGĐ Trần Thị Mỹ Kim 16/07/1992
3 006-THGĐ Phêrô-Phaolô Nguyễn Giang Hải Vân Thiên 02/01/1988
4 007-THGĐ Giuse Bùi Duy Đạt 05/11/1997
5 012-THGĐ Maria Phạm Ngọc Kiều Trinh 26/10/1998
6 013-THGĐ Têrêsa Trần Ngọc Kim Ngân 07/03/1995
7 016-THGĐ Phanxicô Xaviê Trần Bình Nguyên 22/02/1998
8 027-THGĐ Giuse Nguyễn Đình Văn 15/01/1991
9 028-THGĐ Gioan Nguyễn Ngọc Sơn 25/05/1993
10 030-THGĐ Hiêrônimô Bửu Vĩnh Tài
11 031-THGĐ Phêrô Hồ Hoàng Quốc Tuấn 08/03/1998
12 041-THGĐ Têrêsa Vũ Thị Thùy Trang 06/10/1990
13 042-THGĐ Têrêsa Trần Thị Thu Huyền 13/09/1997
14 043-THGĐ Matta Phạm Thị Hoài Phương 01/08/1987
15 045-THGĐ Têrêsa Nguyễn Kiều Như 28/10/1993
16 051-THGĐ Têrêsa Nguyễn Thị Thu Thuỷ 09/11/1991
17 052-THGĐ Cêcilia Nguyễn Hồng Ngọc
18 057-THGĐ Têrêsa Nguyễn Thị Giang 28/03/1999
19 058-THGĐ Gioan Baotixita Đoàn Hoàng Lộc 10/11/1995
20 063-THGĐ Phêrô Nguyễn Huy Giáp 05/08/1992
21 064-THGĐ Giacôbê Phan Ngọc Huy 02/02/1985
22 067-THGĐ Têrêsa Trần Thị Lan Hường 25/03/1988
23 077-THGĐ Maria Nguyễn Thị Thuỳ Trang 12/05/1994
24 083-THGĐ Giuse Nguôn Sok Kha 18/11/1980
25 084-THGĐ Têrêsa Nguyễn Thị Bích Hường 31/10/2002
26 086-THGĐ Phêrô Phan Văn Nhã 01/10/1979
27 089-THGĐ Maria Trần Thị Ly Băng 20/04/1996
28 090-THGĐ Lucia Nguyễn Thị Hoàng Lan 08/09/1984
29 096-THGĐ Anna Lê Thị Hoàng Quý 30/08/1995
30 102-THGĐ Anna Nguyễn Thị Xoan
31 103-THGĐ Lucia Đoàn Thị Thu Hà 20/06/1991
32 106-THGĐ Maria Nguyễn Hà Thảo My 06/01/1996
33 114-THGĐ Têrêsa Trần Nhất Nhật Hạ
34 121-THGĐ Maria Đỗ Thảo My
35 129-THGĐ Têrêsa Trần Thị Xa-Ra 13/04/1997
36 130-THGĐ Anna Nguyễn Trần Thục Đoan 27/04/2001
37 131-THGĐ Anna Nguyễn Thị Lệ Thủy 29/06/1973
38 135-THGĐ Maria Nguyễn Thị Mai Linh 22/12/1985
39 137-THGĐ Anna Nguyễn Ngọc Lý
40 155-THGĐ Maria Huỳnh Thị Dạ Thảo 09/06/1999
41 158-THGĐ Giuse Nguyễn Long 28/05/1988
42 163-THGĐ Anna Đinh Vũ Mỹ Trinh 02/04/1994
43 168-THGĐ Maria Nguyễn Thị Thuỳ Linh 24/06/1991
44 173-THGĐ Rosa Phạm Thị Trang 21/02/1995
45 175-THGĐ Maria Bùi Thị Tuyết Sương 22/08/1995
46 180-THGĐ Gioan Baotixita Vũ Hoàng Sinh 04/07/1995
47 182-THGĐ Maria Phạm Thị Lan Anh 28/05/1998
48 183-THGĐ Têrêsa Mai Thủy Tiên 18/10/1998
49 192-THGĐ Lucia Hồ Thị Ngọc Thành 25/08/1997
50 194-THGĐ Maria Trần Ngọc Duy Phương 01/01/1986
51 200-THGĐ Phanxicô Xaviê Phạm Công Minh 04/06/1993
52 201-THGĐ Anna Hoàng Thị Yến Nhi 10/05/1998
53 208-THGĐ Anna Nguyễn Thị Kiều Oanh 16/06/1989
54 209-THGĐ Martin Lê Khôi 11/12/1992
55 210-THGĐ Anre Trần Nguyễn Hoàng Long 20/08/1998
56 212-THGĐ Giuse Trần Minh Long 20/07/1991
57 213-THGĐ Maria Trương Ánh Tuyết 07/10/1983

VÒNG II “TRANH TÀI” Chúa Nhật 07/10/2018 (13g30-17g30)

BAN GIÁM KHẢO :
– Lm. Ns. Trần Tuấn
– Ns. Cs. Khắc Dũng
– ThS. Ns. Hồ Ngọc Linh
– Cs. Tuyết Mai

NỘI DUNG THI CỦA THÍ SINH
– Bài Thánh ca, tự chọn.
– Hát với nhạc beat tự chọn. Thí sinh gửi nhạc beat và văn bản bài hát cho Ban tổ chức.
– Thi trực tiếp hoặc thi trực tuyến.
– Chỉ hát một lần bài

Ghi chú : Hát một lần bài (1 Phiên khúc và Điệp khúc)

  • Các thí sinh trong danh sách thi trên vui lòng gởi e-mail thông tin cá nhân còn thiếu về tienghatgiaoduong@gmail.com để BTC cập nhật nhé!