Người Là Ai?

Người Là Ai?

– Sáng tác: Khắc Dũng;

Nhạc Mp3 – Cs. Mai Thảo;

Nhạc Beat;

NGƯỜI LÀ AI?
Nhạc & Lời: Khắc Dũng

A1/.
Người là ai, sao tìm con giữa đêm khuya?
Người là ai. Sao tìm con lúc con buồn?
Người là ai, đang khi con cơ đơn,
Đang khi con ê chề thì Người lại tìm con?

A2/.
Người là ai, sao mà con chẳng nhớ ra?
Người là ai, con dường như chẳng biết người?
Người là ai đang khi con buông xuôi,
Đang khi con tuyệt vọng, Người dạy con hy vọng.

B/.
Người là ai? Người là ai? Người cần gì nơi con,
Người được gì nơi con mà Người lại đến tìm con?
Khi con không là gì, khi con không còn gì thì Người lại đến tìm con,
thì Người lại ở cùng con. Giêsu ơi! Giêsu ơi!