Dại Gì

Dại Gì

– Sáng tác: Khắc Dũng;

Nhạc Mp3 – Cs. Khắc Dũng;

Nhạc Beat;

DẠI GÌ
Nhạc & Lời: Khắc Dũng

A1/.
Tôi đang sướng vui gia tài tôi đang đầy tràn. Nên dại gì, dại gì, tôi đâu có dại gì. Chia san với ai kẻo mòn hao gia tài mình, mà tôi đang cố vun đầy thêm nữa.
Tôi đang ấm êm vui cùng con ngoan vợ hiền. Nên dại gì, dại gì, tôi đâu có dại gì. Dây dưa với ai đang nạn tai bên lề đường, chỉ thêm chuốc họa vào thân.

B/.
Ách giữa đàng mà mang vào cổ, mà mang vào cổ. Tôi đâu có dại, tôi đâu có ngu mà chia san với ai, mà dây dưa với ai, người ơi!

A2/.
Tôi đâu rỗi hơi để mà lo cho mọi người. Nên dại gì, dại gì, tôi đâu có dại gì. Yêu thương vẩn vơ, khéo bận tâm cho cuộc đời mà thêm bao khó khăn đầy rắc rối.
Tôi luôn đắn đo bởi thời gian đâu còn dài. Nên dại gì, dại gì, tôi đâu có dại gì. Quan tâm, xót thương dưỡng tình xanh nuôi đời hồng, chỉ thêm chuốc sầu vào thân.

C/.
Rồi ngày trôi qua tình trôi xa, tôi đây bỗng nhận ra vì thiếu vắng tình yêu. Tôi cây thiếu nhựa, như sông cạn nguồn hóa khô cằn.

A3/.
Vì tôi đâu có hay, bởi vì khi tôi dặn lòng. Không dại gì, dại gì, tôi đây đã dại khờ. Yêu thương bản thân, sống chỉ lo cho đời mình. Mà quên tim thắm tươi nhờ chia sẻ.
Tim tôi chết khô chẳng còn nghe rung động gì. Ôi dại khờ, dại khờ, sao tôi quá dại khờ. Đang tâm bỏ qua những ngày xuân tim còn nồng. Để nay khóc mình cô đơn.