THGĐ 2020: Danh Sách các thí sinh vào vòng III – THỂ HIỆN

THGĐ 2020: Danh Sách các thí sinh vào vòng III – THỂ HIỆN

001 – Gioan Baotixita  Lê Thành Tân
012 – Giuse Trần Quang Tuấn
026 – Anê Lê Ngọc Thư
032 – Phê rô Hồ Hoàng Quốc Tuấn
036 – Maria Bùi Thị Tuyết Vân
037 – Maria Nguyễn Ngọc Thúy Vân
046 – Gioan Baotixita Đoàn Hoàng Lộc
060 – Anna Đỗ Thị Ngọc Thủy
065 – Giuse Nguyễn Tấn Thành
086 – Têrêsa Keo Thị Huỳnh Mai
099 – Giuse Bùi Duy Đạt
107 – Maria Nguyễn Thị Hiền Hòa
120 – Petrus Nguyễn Đình Tài
134 – Lucia Phạm Thị Linh
140 – Cecilia Nguyễn Ngọc Quỳnh Trân
141 – Đaminh Nguyễn Minh Hy
143 – Maria Phạm Thị Cẩm Tú
198 – Gioan Baotixita Nguyễn Thanh Hưng
199 – HÊRONIMO Vũ Đại Danh.
203 – TEREXA Lê Thị Ngọc Hiệp

___________________________

TIẾNG HÁT GIÁO ĐƯỜNG 2020 – Vòng III – THỂ HIỆN:
Ngày thi: Chúa Nhật 18/10/2020 (13g30-17g30)

Nội Dung thi:
1. Hát một bài theo qui định của Ban tổ chức (bài hát của Lửa Hồng https://luahongmusic.com ).
2. Hát với nhạc beat của BTC cung cấp hoặc thí sinh tự làm.
3. Thi trực tiếp.
4. Hát hết bài.

Link nộp bài dự thi: https://forms.gle/je1cmxz3b83ocjEk8

Hạn chót nộp bài dự thi: 23g00 ngày 14/10/2020
Ngày tập với Tác Giả & Nhạc sĩ Lửa Hồng : 9g00 – 11g30 CN 11/10/2020