“Lửa hồng” đã sáng lại sau Phục Sinh

Có thể nói là kém may mắn, cộng với nhiều yếu tố khách quan để rồi “Lửa Hồng” đã khép lại vào “nơi bí ẩn” trong 5 năm liền. Những lý do khách quan có để rồi “Lửa Hồng” cháy lại. Cũng dễ hiểu vì phần nào đó do ảnh…