Vẫn Tin Và Mãi Tin

Vẫn Tin Và Mãi Tin

– Sáng tác: Khắc Dũng;

Nhạc Mp3 – Cs Khắc Dũng;

Nhạc Beat;

VẪN TIN VÀ MÃI TIN
Nhạc & lời: Khắc Dũng

(Nhạc Introduction)
1/.
Đang khi cái xấu, cái ác tràn lan
Nơi đây, nơi đó gieo rắc hoài nghi
Gây bao đổ vỡ, ngang trái, lìa chia
Trong bao mất mát, tôi vẫn hằng tin
2/.
Đang khi cái sống, cái chết giành tranh
Lao đao nguy khốn, tang tóc sầu thương
Tai ương năm tháng nối tiếp triền miên
Qua bao thử thách, tôi mãi hằng tin

ĐK1/.
Dù niềm tin ấy có lúc mỏng manh
Tựa ngọn đèn đứng trước gió, trước bão
Dễ ngã dễ tắt nhưng tôi vẫn tin, mãi tin
Vì niềm tin ấy, giữa những tăm tối
Vẫn là tia sáng, sưởi ấm, soi lối
Cho tâm tư tôi, thôi bao nghi nan
Sống thiết tha, xây đắp an bình

(Nhạc Interlude)
3/.
Hôm qua Con Chúa, đã đến trần gian
Trao cho nhân thế, hạt giống niềm tin
Nay tôi vun tưới, chăm sóc ngày đêm
Mai đây thu hái, hoa trái tình yêu
4/.
Tôi luôn xác tín, chỉ có tình yêu
Cho tôi hiểu rõ, thế giới của tôi
Trong tay của Chúa, tất cả là hồng ân
Nên tôi ôm cả, hạnh phúc lẫn niềm đau

ĐK2/.
Tình yêu của Chúa, trên cây thập giá
Là niềm tin tôi có, tôi vẫn mong ước
Đến lúc Chúa đến, tin yêu vẫn tươi, vẫn xanh
Niềm tin tôi giữ, như con ngươi trong mắt
Niềm tin tôi sống, mãi mãi son sắt
Tôi yêu-tôi tin, tôi tin-tôi yêu
Mãi mãi yêu, yêu Chúa-yêu đời

ĐK1/.
Dù niềm tin ấy có lúc mỏng manh
Tựa ngọn đèn đứng trước gió, trước bão
Dễ ngã dễ tắt nhưng tôi vẫn tin, mãi tin
Vì niềm tin ấy, giữa những tăm tối
Vẫn là tia sáng, sưởi ấm, soi lối
Cho tâm tư tôi, thôi bao nghi nan
Sống thiết tha, xây đắp an bình.