Thầy Biết Con Yêu Mến Thầy

Thầy Biết Con Yêu Mến Thầy

– Sáng tác: Khắc Dũng;

Nhạc Mp3 – Cs. Khắc Dũng;

Nhạc Beat;

THẦY BIẾT CON YÊU MẾN THẦY
Nhạc & Lời: Khắc Dũng

A1/.
Thầy biết con yêu mến Thầy, là lời đáp của Phêrô với Thầy
Cũng là tâm tình đính ước của con, để trở thành người chăn chiên cho Thầy

B/.
Chuyện cũ ngày qua,khi con còn trẻ, tim con còn nồng
Chẳng lường hết hiểm nguy, Con nghĩ rằng mình dễ vượt qua
Nhưng rồi theo năm tháng, Những khó khăn chồng chất lên con
Làm úa tim con, làm đuối chân con, đôi lúc con xa rời chiên mà chẳng hay.

A2/.
Thầy hỡi xin ban sức thiêng và lửa mến để con nên giống Thầy
Sẳn sàng quên mình cứu lấy đàn chiên để trở thành người chăn chiên nhân lành.

(Nhạc gian tấu)

B/.
Chuyện cũ ngày qua,khi con còn trẻ, tim con còn nồng
Chẳng lường hết hiểm nguy, Con nghĩ rằng mình dễ vượt qua
Nhưng rồi theo năm tháng, Những khó khăn chồng chất lên con
Làm úa tim con, làm đuối chân con, đôi lúc con xa rời chiên mà chẳng hay.

A2/.
Thầy hỡi xin ban sức thiêng và lửa mến để con nên giống Thầy
Sẳn sàng quên mình cứu lấy đàn chiên để trở thành người chăn chiên nhân lành.
(Out)Thầy biết con yêu mến Thầy. Hãy giúp con nên giống Thầy.