Chúa ơi! Làm Sao Đừng Sợ?

Chúa ơi! Làm Sao Đừng Sợ?

– Sáng tác: Khắc Dũng;

Nhạc Mp3 – Cs. Khắc Dũng;

Nhạc Beat;

CHÚA ƠI! LÀM SAO ĐỪNG SỢ
Nhạc và lời: Khắc Dũng
“Xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy”. (Mt 14, 22-33)

A1/.
Giữa những cơn sóng dữ như muốn dìm luôn con thuyền chao
Bỗng có tiếng nói khẽ bảo con đừng lo đừng sợ
Giữa những lúc yếu đuối như muốn chịu thua nên chùn chân
Vẫn với tiếng nói ấy bảo con đừng sợ đừng lo

ĐK/.
Làm sao đừng lo? Làm sao đừng sợ?
Phải Chúa đấy không? Xin Người hãy cứu giúp con.

A2/.
Giữa những khi cái sống không biết từ đâu đi về đâu
Bỗng có tiếng nói khẽ bảo con đừng lo đừng sợ
Giữa những lúc cái chết như muốn giựt con khỏi trần gian
Vẫn với tiếng nói ấy bảo con đừng sợ đừng lo

ĐK/.
Làm sao đừng lo? Làm sao đừng sợ?
Phải Chúa đấy không? Xin Người hãy cứu giúp con

A3/.
Giữa ghét ganh, chấp nhất không biết tìm đâu ra tình thân
Bỗng có tiếng nói khẽ bảo con đừng lo đừng sợ
Giữa chán ngán, bế tắc không biết còn tin ai cậy ai
Vẫn với tiếng nói ấy bảo con đừng sợ đừng lo

ĐK/.
Làm sao đừng lo? Làm sao đừng sợ?
Phải Chúa đấy không? Xin Người hãy cứu giúp con

A4/.
Giữa giới ranh sáng tối không biết nhìn ra đâu thực hư
Bỗng có tiếng nói khẽ bảo con đừng lo đừng sợ
Giữa thế giới đối kháng không dám xả thân cho bình an
Vẫn với tiếng nói ấy bảo con đừng sợ đừng lo

KẾT/.
Làm sao đừng lo? Làm sao đừng sợ?
Phải Chúa đấy không? Xin Người hãy đỡ nâng con…