Lắng Nghe

Lắng Nghe

– Sáng tác: Khắc Dũng;

Nhạc Mp3 – Cs. Khắc Dũng;

Nhạc Beat;

LẮNG NGHE
Nhạc & Lời: Khắc Dũng

A1/.
Có những lần con nghiêng ngã lòng mình
Giữa những lần đứng trước chọn lựa
Con thử lắng nghe rồi tự hỏi xem
Đâu ý mình? Đâu ý Trời?
Vì lòng hoài mong, mong ý mình theo ý Trời.

A2/.
Giữa những ngày con va vấp cuộc đời
Chúa có gọi con giữa dòng người?
Xin mở mắt con và mở tai con
Biết kiếm tìm, biết lắng nghe
Để còn nhận ra ra đâu ý Trời nơi ý mình.

ĐK/.
Ý của Trời hay ý của con?
Giữa muôn trùng, xin tỏ cùng con

CODA/.
Ý của Trời hay ý của con?
Giữa muôn trùng, xin tỏ cùng con ý của Trời.