Giao Ước Mới

Giao Ước Mới

– Sáng tác: Đinh Vũ;

Nhạc Mp3 – Cs. Trần Ngọc;