Dâng Lên Cha

Dâng Lên Cha

– Sáng tác: Đinh Vũ;

Nhạc Mp3 – Cs. Diệu Hiền & Trần Ngọc;