Trọn Lời Tạ Ơn

Trọn Lời Tạ ơn

– Sáng tác: Đinh Vũ;

Nhạc Mp3 – Ca đoàn St. Gabriel;