Tỉnh tâm - Nhóm nhạc sĩ Lửa Hồng

Tĩnh tâm mừng Bổn Mạng – Nhạc sĩ Lửa Hồng

Anh em nhạc sĩ Lửa Hồng đã có buổi tĩnh tâm với nhau, dưới sự linh hướng của cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền, trong 2 ngày 19-20/05/2018 tại Nhà Mục Vụ giáo xứ Tân Định.

Hy vọng những gì anh em được kín múc trong buổi tĩnh tâm sẽ thêm nhiều hứng khởi, sáng tạo, tự tin và động lực giúp anh em vượt qua những thách thức, khó khăn trong việc dấn thân phục vụ.