Thực Số Tình Yêu

Thực Số Tình Yêu

– Sáng tác: Khắc Dũng;

Nhạc Mp3 – Cs. Diệu Hiền;

Nhạc Beat;

THỰC SỐ TÌNH YÊU
Nhạc & Lời: Khắc Dũng

A1/.
Chỉ bảy lần thôi chưa là gì, chỉ bảy lần thôi chưa tròn nghĩa
Lòng yêu thương anh em, Là khoan nhân bao dung
Người trả lời hôm qua, Người trả lời hôm nay,
giục con tim chân thành

A2/.
Cả bảy lần con chưa một lần, cả bảy lần con chưa rộng thứ
Phải chăng do kiêu căng, phải chăng do hơn thua
Mà lời Thầy hôm qua, mà lời Thầy hôm nay,
còn xa xôi với con

B/.
Chuyện của ngày hôm qua, còn là chuyện hôm nay
Về tình yêu tha thứ, đâu phải trong bảy lần
Chuyện của lòng bao dung, còn là chuyện yêu thương.
Trọn tình yêu tha thứ là bảy mươi của bảy lần.