Thập Giá – Quà Tặng Của Tình Yêu

Thập Giá – Quà Tặng Của Tình Yêu

– Sáng tác: Khắc Dũng;

Nhạc Mp3 – Cs. Khắc Dũng;

Nhạc Beat;

THẬP GIÁ – QUÀ TĂNG CỦA TÌNH YÊU
Nhạc & Lời: Khắc Dũng

A1/.
Thập giá là nỗi ô nhục
Thập giá là chỗ bêu thân
Thập giá là án tử hình và Chúa đã biết

A2/.
Thập giá nào phải hoa hồng
Thập giá nào phải kim cương
Thập giá nào phải ngai vàng mà Chúa chọn lấy

B1/.
Chọn lấy bày tỏ yêu thương
Chọn lấy để xóa lỗi tội
Chọn lấy để chết cho tôi
Cho muôn người được sống

B2/.
Từ ấy, Thập giá lên ngôi
Từ ấy, Thập giá đổi đời
Trở thành dấu chỉ yêu thương
Cho muôn người kiếm tìm

A3/.
Nồng thắm vượt cả hoa hồng
Rực rỡ vượt cả kim cương
Quyền thế vượt cả ngai vàng
Ngập tràn hạnh phúc

A4/.
Thập giá còn giữa cuộc đời
Tình Chúa còn mãi không vơi
Tình Chúa thôi thúc mỗi người
Yêu, yêu đến tận cùng