Đêm nhạc Tháng 8-2019 “Về bên MẸ”

Đêm nhạc Tháng 8-2019 “Về bên MẸ” Ca sĩ tham gia chương trình: Khánh Ngọc, Blada Jean Paul, Thái Ngọc Bích, Linda, Tuyết Mai Nguyễn​, Đào Duy Khánh, Khắc Dũng, Lê Thị Hoàng Qúy, Lê Khôi, Lana Phạm​, Na Kim​, Hieronimo Vĩnh​, Đoàn Hoàng Lộc​, Bùi Duy Đạt, Hp-dk Pham, Mai Thủy Tiên và Ca đoàn Thánh Tâm …