May Mắn Cho Tôi

May Mắn Cho Tôi –  Sáng tác: Khắc Dũng; Nhạc Mp3 – Cs. Khắc Dũng; Nhạc Beat; MAY MẮN CHO TÔI Nhạc & Lời: Khắc Dũng A1/. May mà tôi không đẹp đẽ May mà tôi không thế quyền May mà tôi chưa tài giỏi May mà tôi chưa tốt…