Nhìn Từ Nơi Con

Nhìn Từ Nơi Con

– Sáng tác: Khắc Dũng;

Nhạc Mp3 – Cs. Khắc Dũng;

Nhạc Beat;

NHÌN TỪ NƠI CON
Nhạc & Lời: Khắc Dũng

A1/.
Từ nơi tối tăm con nhìn về ánh sáng
Từ nơi lũng sâu con nhìn về đỉnh cao
Con mới hiểu ra, Chúa còn thương nên dọi soi
Cho con còn trông thấy đường dẫn đến tình yêu
Hớ hơ hờ hơ (2 lần)
Dẫu cho thời gian, thế gian đổi thay
Chúa của tình yêu vẫn mong chờ con

A2/.
Từ nơi giá băng con nhìn về nắng ấm
Từ nơi khổ đau con nhìn về sướng vui
Con mới hiểu ra, Chúa còn thương nên dọi soi
Cho con còn trông thấy đường dẫn đến tình yêu
Hớ hơ hờ hơ (2 lần)
Dẫu cho thời gian, thế gian đổi thay
Chúa của tình yêu vẫn mong chờ con

A3/.
Từ nơi thoáng qua con nhìn về mãi mãi
Từ nơi bất an con nhìn về an bình
Con mới hiểu ra, Chúa còn thương nên dọi soi
Cho con còn trông thấy đường dẫn đến tình yêu
Hớ hơ hờ hơ (2 lần)
Dẫu cho thời gian, thế gian đổi thay
Chúa của tình yêu vẫn mong chờ con
Chuyển xoay đời con, hướng theo tình Chúa
Sống theo tình Chúa.