Ngôi Sao Lạ Và Nhạc Thiên Thần

Ngôi Sao Lạ Và Nhạc Thiên Thần

– Thơ: Sảng Đình (Lm. Nguyễn Văn Thích);
Nhạc: Trần Trung Hòa;

Nhạc Mp3 – Cs. Ngọc Mai;

Nhạc Beat