Lửa Hồng – Từ Chuyện Tình Giêsu

Album Lửa Hồng – Từ Chuyện Tình Giêsu

Ca sỹ Nhiều Ca sỹ

Nhạc sỹ Nhóm Lửa Hồng