Đêm nhạc gặp gỡ và giao lưu với ca sĩ TUYẾT MAI với chủ đề “CHO CON THẤY CHÚA”

Đêm nhạc tháng 05/2019 – gặp gỡ và giao lưu với nữ ca sĩ TUYẾT MAI

Ngoài nhân vật chính của chương trình là ca sĩ Tuyết Mai, còn có ca sĩ khách mời Minh Khoa và nhóm ca sĩ Lửa Hồng.
MC Song Khánh

https://www.facebook.com/luahongmusic/videos/2316622295324503/