Em Chẳng Cô Đơn, Nguyễn Thị Sài Gòn

Em Chẳng Cô Đơn, Nguyễn Thị Sài Gòn – Nhạc: Khắc Dũng; – Lời: Quyên Di – Khắc Dũng; Nhạc Mp3 – Cs J.B.Thanh Hưng; Nhạc Beat; Youtube: Link Karaoke: https://www.youtube.com/watch?v=hqn6WYGbgA4 EM CHẲNG CÔ ĐƠN, NGUYỄN THỊ SÀI GÒN Nhạc: Khắc Dũng Lời: Quyên Di – Khắc Dũng A1/. Em…

Như Là Từ Tâm

Như Là Từ Tâm – Sáng tác: Khắc Dũng; Nhạc Mp3 – Cs Diệu Hiền & K’sor Y Đứk; Nhạc Beat; NHƯ LÀ TỪ TÂM Nhạc & Lời: Khắc Dũng A1/. Thôi đi lửa đổ thêm dầu Thôi đi buộc tội ném đá Và đừng dập cành lau đã gãy…

May Mắn Cho Tôi

May Mắn Cho Tôi –  Sáng tác: Khắc Dũng; Nhạc Mp3 – Cs. Khắc Dũng; Nhạc Beat; MAY MẮN CHO TÔI Nhạc & Lời: Khắc Dũng A1/. May mà tôi không đẹp đẽ May mà tôi không thế quyền May mà tôi chưa tài giỏi May mà tôi chưa tốt…