Em Chẳng Cô Đơn, Nguyễn Thị Sài Gòn

Em Chẳng Cô Đơn, Nguyễn Thị Sài Gòn – Nhạc: Khắc Dũng; – Lời: Quyên Di – Khắc Dũng; Nhạc Mp3 – Cs J.B.Thanh Hưng; Nhạc Beat; Youtube: Link Karaoke: https://www.youtube.com/watch?v=hqn6WYGbgA4 EM CHẲNG CÔ ĐƠN, NGUYỄN THỊ SÀI GÒN Nhạc: Khắc Dũng Lời: Quyên Di – Khắc Dũng A1/. Em…

Hành Trình Đức Tin

Hành Trình Đức Tin – Sáng tác: Khắc Dũng; Nhạc Mp3 – Cs Khắc Dũng; Nhạc Beat; Youtube; Link Karaoke: https://youtu.be/3gaFCE_ErCQ HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN Nhạc & Lời: Khắc Dũng A1/. Hành trình của đức tin là băng qua thử thách Là đáp tiếng xin vâng, Abram chẳng chối từ…

Như Là Từ Tâm

Như Là Từ Tâm – Sáng tác: Khắc Dũng; Nhạc Mp3 – Cs Diệu Hiền & K’sor Y Đứk; Nhạc Beat; NHƯ LÀ TỪ TÂM Nhạc & Lời: Khắc Dũng A1/. Thôi đi lửa đổ thêm dầu Thôi đi buộc tội ném đá Và đừng dập cành lau đã gãy…

Hương Mân Côi

Hương Mân Côi – Cảm tác thơ: Lm. J.M Vũ Thanh Cảnh & Nguyện Ngắm: Chuỗi Mân Côi – Nhạc và lời: Khắc Dũng; Nhạc Mp3 – Cs.Tuyết Mai & Khắc Dũng Nhạc Beat;   HƯƠNG MÂN CÔI Cảm tác thơ: Lm. J.M. Vũ Thanh Cảnh & Nguyện Ngắm: Chuỗi…